Lid worden van de club

 

Zoals elke andere club blijft ook onze boogschuttersclub op zoek naar nieuw talent. Voel jij je geroepen om eens te komen testen, dan ben je steeds welkom op één van onze trainingsdagen. Deze zijn op dinsdagavond en donderdagavond. Je bent welkom vanaf 18u30.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt, zowel voor werkende (effectieve) als toegetreden (aangesloten) leden:

  •  €67,00 voor volwassen actieve leden
  •  €62,00 voor jongeren actieve leden van 15 t/m 20 jaar
  •  €45,00 voor actieve leden tot 14 jaar

Voor deze groepen zorgt OLYMPIA dan ook dat ze een lidmaatschap van de Boogsport Vlaanderen (BSV) bekomen. Vanaf het tweede lid binnen één gezin is er een korting voorzien van €2,00. Voor niet-actieve leden of voor actieve leden, die via een andere vereniging lid zijn van de Boogsport Vlaanderen(BSV), bedraagt het lidgeld €12,00. 

Het lidgeld moet vereffend zijn ten laatste 14 dagen voor de doorstorting van de lidgelden aan de HBL. In praktijk moet het lidgeld betaald zijn voor 15 september. Bij iedere maand achterstal, tellende vanaf de maand november dient een boete van €1,00 te worden bijbetaald. Na de algemene vergadering worden de wanbetalers schriftelijk aangemaand door de secretaris. Indien er na 30 dagen geen vereffening is gebeurd van het achterstallig lidgeld en boetes, wordt het lid beschouwd als ontslagnemend.