Koningsschieten

Elk lid wordt vriendelijk uitgenodigd voor deelname aan ons jaarlijks terugkerende wedstrijd, de “KONINGSSCHIETING” Deze gaat door op 2020 en de aanvang van de wedstrijd is om 14u in het clublokaal. Er is mogelijk van inschieten vanaf 13u. Dit tornooi is enkel voor leden van onze vereniging.

Het blazoen is speciaal ontworpen voor dit tornooi. De afstand tot dit blazoen bedraagt 25 meter voor hen die meedingen naar de koningstitel. De jongeren tot 16 jaar, geboren in 2003 of later, hebben de keuze om te schieten voor de koningstitel of te schieten voor de titel van Prinske, dit op de afstand van 18 meter.

Na de wedstrijd, omstreeks 17u30 wordt er een gezellige broodtafel geserveerd waaraan men “kan” deelnemen dit met de bedoeling de band onder de clubleden te versterken. Gelieve voor dit laatste vooraf uw naam te noteren op het inschrijfblad aan het zwarte bord, zodat men een inschatting kan maken voor de benodigdheden hieromtrent.

De prijsuitreiking van de wedstrijd en de uitreiking van de trofeeën gebeurt tijdens deze broodtafel. Ook de ouders “ kunnen” hieraan deelnemen, indien zij vooraf zijn ingeschreven. Na de broodtafel is er de traditionele “(paas)eieren- verschieting”. Einde van de dag is voorzien omstreek 19u30.

Deelname broodtafel : 4.00€
Aankoop van drankbonnen : 1.00€ per consumptie